Billede
Streg
Svend Sheik /svæn sjaik/
[Posten fra Landmandssketchen er slet ikke den I troede han gik og var. Han er nemlig ingen ringere end en direkte efterkommer af den kendte Jomfruhelt Kjeld Sheik
Svend drog i mange år rundt i området omkring Gyllegaarden fra landkøkken til landkøkken. Og mens landmanden var på marken praktiserede han sin forfaders metier.
Svend blev dog afsløret da han gjorde Grethe fra Gyllegaarden svanger.]
Streg