Feztival
Streg
Feztival /´fæstival/ -er, -en:
Musikarrangement som dække for druk.
[Stammer fra Logen Ørkenens Sønner, som praktiserede feztivallen under dæknavnet ”logeaften”].
Streg